Meniu
Privatumo politika

Slapukų politika

Kas yra slapukai ir kodėl jie naudojami?

Slapukai (angl. cookies) tai kompiuteriniai duomenys (dažniausiai maži tekstiniai failai), kurie svetainės www.bmwmotorradclub.lt gali būti išsaugoti Jūsų kompiuterio, telefono ar planšetės naršyklėje. Juose saugoma tam tikra informacija (pavyzdžiui, Jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos), kurią Jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje. Svetainėje www.bmwmotorradclub.lt slapukai paprastai naudojami norint palengvinti Jums naudojimąsi svetaine, pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Jūs atpažįstamas kaip lankytojas, mums lengviau suvokti Jūsų poreikius. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti. Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslauga. „Google Analytics“ naudoja tam tikrus slapukus, kurie leidžia analizuoti Jūsų naudojimąsi interneto svetaine. Slapukų gauta informacija perduodama „Google“ ir „Google“ ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose.

Kaip pašalinti slapukus?

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Turite atminti, kad apribojus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos. Detalias instrukcijas apie slapukų nustatymų keitimą įvairiose naršyklėse rasite adresu www.aboutcookies.org.

Svetainėje www.bmwmotorradclub.lt naudojami slapukai

SLAPUKO PAVADINIMAS

SLAPUKO APRAŠYMAS

SLAPUKO GALIOJIMO LAIKAS

SLAPUKAS NESAUGOMAS, JEIGU NESUTINKATE

_ga

„Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t.

2 metai

Taip

_gid

24 valandos

Taip

_gat

1 minutė

Taip

qtrans_front_language

Saugo vartotojo kalbos pasirinkimą

1 metai

Taip

cookie_notice_accepted

Vartotojo sutikimas su slapukų taisyklėmis

31 dieną

Netaikoma

Jūsų teisės

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą galite rasti Privatumo politikoje. Jeigu Jums kyla klausimų dėl slapukų naudojimo, Jūs visada galite susisiektu su mumis svetainėje nurodytais kontaktais.

Privatumo politika

„BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ gerbia Jūsų privatumą ir tvarko asmens duomenis tik konkrečiai apibrėžtais tikslais ir apimtimi. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ ir asmenims, kurie yra kaip nors susiję su „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ vykdoma veikla, tarpusavio santykiais, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

Sąvokos

 • Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris yra kaip nors susijęs su „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ vykdoma veikla.
 • Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.
 • Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).

Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta sutartyse ir kituose su vykdoma veikla susijusiuose dokumentuose, taip pat „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ interneto svetainėje: www.bmwmotorradclub.lt.

Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir pagrindas

„BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

Slapukai

„BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ interneto svetainėje naudojami slapukai. „RELINE“ naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ interneto svetainėje https://www.bmwmotorradclub.lt/slapuku-politika/.

Asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, partnerių, registrų ir kt.).

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones;
 • „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ priklausantiems juridiniams asmenims;
 • Auditoriams, teisės ir finansų konsultantams.

Duomenų saugumas

„BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Geografinė tvarkymo teritorija

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie tai, ar „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;
 • atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;
 • pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Trečiųjų šalių informacija

„BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

Kontaktinė informacija

Jūs turite teisę kreiptis į „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu [email protected]

Privatumo politikos pakeitimai

„BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti „BMW MOTORRAD CLUB LITHUANIA VŠĮ“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.